tekst mój własny

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

V. PLIKI "COOKIES"

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE